Vi öppnar nytt kontor & ny avdelning

Vi fortsätter att växa och från den 1 augusti finns vi nu även i Norrköping där vår nya webavdelning kommer att ha sin bas. Förutom våra befintliga produkter och tjänster kan vi nu även kunna erbjuda allt från enkla hemsidor till avancerade e-handelsplattformar för både B2B och B2C samt inte minst kundunika lösningar för Pyramid e-line.

Webavdelningen kommer till en början att bestå av Jimmy Dahl och Henrik Dure. Jimmy och Henrik har gedigen erfarenhet inom branschen och har utfört ett stort antal uppdrag mot våra kunder tidigare som underleverantör. Vårt tidigare samarbete har varit mycket framgångsrikt och det är fantastisk roligt att Jimmy och Henrik nu väljer att bli en del av Proclient.

Ni kan läsa mer om vår nya avdelning och vårt tjänsteutbud på vår hemsida eller kontakta någon av våra säljare för mer information.