Fortsätt vara i framkant

Kontinuerlig utbildning av personal är kritiskt för en fungerande organisationUtbildningar i Pyramid Affärssystem

Vi erbjuder schemalagda utbildningar inom Pyramid Affärssystem. Utbildningarna hålls av våra kompetenta konsulter och faller inom väl valda områden med syftet att ge er optimal nytta. De är ett bra komplement till den företagsanpassade utbildningen och ger en kontinuitet i inlärningen för både nya och gamla medarbetare. En annan fördel med de här utbildningarna är att ni får träffa användare från andra företag och får tillfälle att utbyta erfarenheter, tips och få idéer om alternativa tillvägagångssätt.

Företagsanpassad utbildning?

Kontakta oss så skräddarsyr vi en utbildning för just ert behov, antingen i våra lokaler eller hos er. Kontakta gärna våra säljare för en offert.

Utbildningar

Allmän PBS (PU308)

2 550:- /inkl fika

Vi går igenom Pyramid från grunden. Hur systemet är uppbyggt och hur du kan använda det på bästa sätt. Utbildningen är perfekt för dig som är nyanställd eller fått utbildningen i andra eller tredje hand från din företrädare.

Utbildningen omfattar bland annat

 • Orientering i Pyramid
 • Skrivbord
 • Delsystem och centraler
 • Studioteknik
 • Listutskrifter
 • Hjälpfunktioner och support

Utbildningstillfällen Pyramid 3

Våren 2019

Utbildningstillfällen Pyramid 4

Våren 2019

Förkunskaper

Inga

CRM/Säljstöd (PU304)

4 550:- /inkl fika och lunch

Lär dig hantera företagets verksamhetsstöd. Vi ger exempel på hur du kan öka den personliga effektiviteten och att dela information om kunder, leverantörer prospekts mm med dina arbetskollegor.

Utbildningen omfattar bland annat

 • Prospektshantering
 • Dokumenthantering med kopplingar till MS Office och Open Office
 • Kalenderfunktion, att-göra-lista
 • Arbetsgrupper och resursbokningar
 • Utskickshantering mm

Utbildningstillfällen Pyramid 3

Göteborg2018-11-20Kl. 09.00-16.00
Stockholm2018-11-22Kl. 09.00-16.00
Malmö2018-11-21Kl. 09.00-16.00

Utbildningstillfällen Pyramid 4

Göteborg2018-11-29Kl. 09.00-16.00
Stockholm2018-11-27Kl. 09.00-16.00
Malmö2018-11-28Kl. 09.00-16.00

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i Pyramid

Rapportgeneratorn (PU301)

4 550:- /inkl fika och lunch

Här lär du dig skapa och designa snygga listor, blanketter och infobilder.
Vänder sig till alla som vill lära sig mer om hur man skapar snygga utskrifter från Pyramid.

Utbildningen omfattar bland annat

 • Skapande/redigering av blankett
 • Hantering av delformat
 • Skapande av fil
 • Beräkningar i utskrifter
 • Flöde rapporter/blanketter till utskrifter

Utbildningstillfällen Pyramid 3

Våren 2019

Utbildningstillfällen Pyramid 4

Våren 2019

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i Pyramid

Systemadministratör (PU305)

4 550:- /inkl fika och lunch

Alla företag som använder Pyramid behöver en systemansvarig som har kunskap om hur Pyramid är uppbyggt och fungerar. Systeminställningar samt underhåll är systemansvariges ansvar och vi hjälper er axla rollen. 

Utbildningen omfattar bland annat

 • PBS admin
 • Administrera behörigheter
 • Användare, arbetsplatser och skrivarhantering
 • Diagnos PTC tjänst
 • Registerstädning
 • Optimering av Pyramid
 • Systemuppläggning mm

Utbildningstillfällen Pyramid 3

Göteborg2018-12-06Kl. 09.00-16.00
Stockholm2018-12-04Kl. 09.00-16.00
Malmö2018-12-05Kl. 09.00-16.00

Utbildningstillfällen Pyramid 4

Göteborg2018-12-11Kl. 09.00-16.00
Stockholm2018-12-13Kl. 09.00-16.00
Malmö2018-12-12Kl. 09.00-16.00

Förkunskaper

Goda kunskaper i Pyramid

Design Studio (PU306)

4 550:- /inkl fika och lunch

Design Studio är ett verktyg för att redigera standarddialogerna.
Lär Er att ändra hoppordning mellan fälten, dölja, flytta eller lägga till egna datafält. Ni får också lära Er att lägga till nya flikar och tabeller mm.

Utbildningen omfattar bland annat

 • Skapa egna datafält
 • Skapa egna flikar
 • Skapa egna tabeller
 • Redigering av standard dialoger
 • Ändring av hoppordning mm

Utbildningstillfällen Pyramid 3

Våren 2019

Utbildningstillfällen Pyramid 4

Våren 2019

Förkunskaper

Mycket goda kunskaper i Pyramid