Fortsätt vara i framkant

Kontinuerlig utbildning av personal är kritiskt för en fungerande organisationUtbildningar i Pyramid Affärssystem

Vi erbjuder schemalagda utbildningar inom Pyramid Affärssystem. Utbildningarna hålls av våra kompetenta konsulter och faller inom väl valda områden med syftet att ge er optimal nytta. De är ett bra komplement till den företagsanpassade utbildningen och ger en kontinuitet i inlärningen för både nya och gamla medarbetare. En annan fördel med de här utbildningarna är att ni får träffa användare från andra företag och får tillfälle att utbyta erfarenheter, tips och få idéer om alternativa tillvägagångssätt.

Företagsanpassad utbildning?

Kontakta oss så skräddarsyr vi en utbildning för just ert behov, antingen i våra lokaler eller hos er. Kontakta gärna våra säljare för en offert.

Utbildningar

Pyramid - Introduktion

2 590:- /inkl fika

Utbildningen vänder sig till nya användare av Pyramid 4 oavsett vilken roll ni har i verksamheten. Ni kommer att få en bra helhetsbild över Pyramid efter genomförd utbildning.

 

Utbildningen omfattar bland annat

 

 • Navigering, sökningar, mallar och favoriter
 • Grund-, tilläggsmoduler och rutiner
 • Skrivbord, vyer och genvägar
 • Centraler och flikar
 • Funktionstangenter och kortkommandon
 • Övningar

Utbildningstillfällen Pyramid 4

Malmö2019-09-24Kl. 13.00-16.00
Stockholm2019-09-26Kl. 13.00-16.00
Göteborg2019-10-01Kl. 13.00-16.00

 

Sista anmälningsdag är tre veckor innan utsatt utbildningsdatum.

Utbildningstillfällen Pyramid 3

Utbildningstillfällen i Pyramid 3 ges vid förfrågan.

Förkunskaper

Inga

Pyramid - Studioteknik

2 590:- /inkl fika

En utbildning som passar alla användare. Här kommer ni att få lärdom om många bra funktioner för att effektivisera ert arbete, öka servicegraden mot era kunder och leverantörer och få bra verktyg till er uppföljning.

 

Utbildningen omfattar bland annat

 

 • Studios och flikar
 • Bevakningar och kontroller
 • Makron, beräkningar och symboler
 • Gruppering av data
 • Skapa och designa tickers
 • Exportera data manuellt eller automatiskt
 • Skapa statistik
 • Uppföljning av statistik

 

 

Utbildningstillfällen Pyramid 4

Malmö2019-10-07Kl. 13.00-16.00
Stockholm2019-10-09Kl. 13.00-16.00
Göteborg2019-10-15Kl. 13.00-16.00

 

 

Sista anmälningsdag är tre veckor innan utsatt utbildningsdatum.

Utbildningstillfällen Pyramid 3

Utbildningstillfällen i Pyramid 3 ges vid förfrågan.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i Pyramid

Pyramid - Blankettdesign

2 590:- /inkl fika

Utbildningen vänder sig till dig som är systemansvarig eller har ett gott öga till grafisk design. Här får du en bra insyn i rapportgeneratorns verktyg för redigering av era blanketter.

 

Utbildningen omfattar bland annat

 

 • Formatuppbyggnad och kopplingar
 • Design av blanketter
 • Varianter på format och delformat
 • Varierande text på original/kopia
 • Beräkningar på blanketter
 • Ackumulatorer på blanketter

Utbildningstillfällen Pyramid 4

Malmö2019-10-17Kl. 13.00-16.00
Stockholm2019-10-22Kl. 13.00-16.00
Göteborg2019-10-24Kl. 13.00-16.00

 

Sista anmälningsdag är tre veckor innan utsatt utbildningsdatum.

Utbildningstillfällen Pyramid 3

Utbildningstillfällen i Pyramid 3 ges vid förfrågan.

Förkunskaper

Goda kunskaper i Pyramid

Pyramid - Systemansvarig

4 590:- /inkl fika och lunch

Har du rollen som systemansvarig för Pyramid så utgår vi ifrån att du är en avancerad användare i Pyramid. Här är den givna utbildningen för dig.

 

Utbildningen omfattar bland annat

 

 • PBS admin - tillägg och Servicepack
 • Arbetsplatsinstallation
 • Behörigheter och säkerhet
 • Användare, arbetsplatser och skrivare
 • Export och import av personliga inställningar
 • Registerkontroller och diagnoser
 • Registerstädning
 • Manuell backup
 • Skapa ett testbolag

 

 

Utbildningstillfällen Pyramid 4

Malmö2019-12-03Kl. 09.00-16.00
Stockholm2019-12-05Kl. 09.00-16.00
Göteborg2019-12-10Kl. 09.00-16.00

 

Sista anmälningsdag är tre veckor innan utsatt utbildningsdatum.

Utbildningstillfällen Pyramid 3

Utbildningstillfällen i Pyramid 3 ges vid förfrågan

Förkunskaper

Goda kunskaper i Pyramid

Pyramid - Ekonomi Bas

4 590:- /inkl fika och lunch

Detta är en rollbaserad utbildning som ger dig en baskunskap i Pyramid i din roll som ekonomiansvarig/controller. Utbildningen varvas med teoretiska avsnitt och praktiska övningar.

 

Utbildningen omfattar bland annat

 

 • Generella inställningar
 • Konton och kontostyrningar
 • Kontodimensioner
 • Periodiseringar
 • Automatkonteringar
 • Manuella- och preliminärverifikat
 • Skattedeklaration
 • Avstämningar
 • Kontroller och rättningar
 • Rapporter och studios
 • Likviditetsprognos

 

 

Utbildningstillfällen Pyramid 4

Malmö2019-10-29Kl. 09.00-16.00
Stockholm2019-10-31Kl. 09.00-16.00
Göteborg2019-11-06Kl. 09.00-16.00

 

Sista anmälningsdag är tre veckor innan utsatt utbildningsdatum.

Utbildningstillfällen Pyramid 3

Utbildningstillfällen i Pyramid 3 ges vid förfrågan

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i Pyramid

Pyramid - Ekonomi Avancerad

4 590:- /inkl fika och lunch

Detta är en rollbaserad utbildning som ger dig en baskunskap i Pyramid i din roll som ekonomiansvarig/controller. Med utbildningen Ekonomi - Bas i grunden är du redo att ta nästa steg i din utveckling.

 

Utbildningen omfattar bland annat

 

 • Budget
 • Valutakontroll
 • SIE 4-filer
 • Periodisk sammanställning
 • Intrastat
 • Projekt
  - Budgetrevidering
  - Successiv vinstavräkning
 • Redovisning Plus/Rapportgeneratorn
 • Business Intelligence (BI)

 

 

Utbildningstillfällen Pyramid 4

Malmö2019-11-19Kl. 09.00-16.00
Stockholm2019-11-21Kl. 09.00-16.00
Göteborg2019-11-26Kl. 09.00-16.00

 

Sista anmälningsdag är tre veckor innan utsatt utbildningsdatum.

Utbildningstillfällen Pyramid 3

Utbildningstillfällen i Pyramid 3 ges vid förfrågan

Förkunskaper

Goda kunskaper i Pyramid