pc-tillverkning
HELINTEGRERAD OCH KRAFTFULL MPS LÖSNING


Både i produktionen och på kontoret

Pyramid MPS hanterar lagerflödet i tillverkningen och har funktioner för planering av resurserna. Information och körplaner kan visas i verkstaden och operations- och materialrapportering kan ske direkt i anslutning till platsen där arbetet utförs. Det dagliga arbetet underlättas, både i den löpande verksamheten och vid uppföljning.

Liten verkstad eller stor fabrik?

Pyramid MPS passar lika bra för den lilla verkstaden som den stora fabriken. Du kan analysera materialbehov, skapa inköp i rätt tid, planera operationer (resurser, kapacitet, beläggning). Stöd finns för både lagerstyrd och kundorderstyrd tillverkning samt även legotillverkning. För de som inte behöver resursplaneringen räcker det med modulen materialplanering.

Funktioner

 • Produkter/strukturer med material och operationer i flera nivåer

 • Halvfabrikat kan vara fiktiva eller tillverkas separat

 • Förkalkyl med olika påslag för material och operationer

 • Kundorder kan skapa tillverkningsorder(TO)

 • Flera TO och kundorder/projekt kan kopplas samman till en grupp

 • Produkter och TO kan skapas med produktkonfiguratorn

 • Inköp kan skapas från behovsanalys eller direkt från TO

 • Prognoshantering och leveransplaner

 • Körplan med operationsstämpling

 • Dokument t.ex arbetskort, pallflaggor, ritningar m.fl

 • Operationsplanering (resurser, gantt-schema, kötider, kapacitetstak, överlappning)

 • Planera grafiskt med EQ-plan

 • Legoarbeten (extern tillverkning) med koppling mot leverantörsfaktura

 • Rapportering (manuell/automatisk/blandat)

 • Rapportering via PDA

 • Kassationsrapportering

 • PIA (Produkter i arbete)

 • Efterkalkyl med möjlighet att uppdatera produkterna

 • Ingår i-analys med möjlighet att byta ingående delar

 • Flerlager med möjlighet till olika lager för in och ut

 • Lagerplats/batch ger utökad spårbarhet

 • Serienummer ger utökad spårbarhet

 • CRM kan användas som ett verksamhetsstöd i produktionen

 • Statistik och budgetering

 • Import av strukturer och rapporteringar

 • Anpassningsbart med användarstudion och konsultstudion

 


Visst låter det intressant?

Hör gärna av dig till någon av våra säljare på 0771-14 13 00 så berättar vi mer