Skatt på kemikalier i viss elektronik

Från den 1 juli 2017 kommer en ny skatt på kemikalier i viss elektronik att tas ut. Syftet är att minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel. Genom skatten vill riksdagen påverka att mer miljö- och hälsovänliga alternativ i stället används vid produktion av framtida produkter.

Skattskyldigheten inträder vid olika tidpunkter beroende på om ni är godkänd som lagerhållare eller inte.

Officiell, uppdaterad information om den nya skatten hittar du på Skatteverkets hemsida:
Läs mer på Skatteverkets hemsida