”Snabbare och effektivare”

Stjärnafyrkant AB

Stjärnafyrkant

StjärnaFyrkant erbjuder produkter, tjänster, installation och service, baserat på fast-, mobil- och IP-telefoni samt komradio. Produkter som GPS, taxameter och alkolås ingår också i StjärnaFyrkants produkt- och serviceportfölj. StjärnaFyrkant är rikstäckande och idag Sveriges mest snabbväxande kedja för kommunikationsbaserade telefoni- och IT-tjänster.

StjärnaFyrkant bildades 1996, då med målsättningen att skapa en i huvudsak norrlandsbaserad kedja för produkter och tjänster inom mobiltelefoni. Den första helprofilerade butiken öppnade 1997 i Sundsvall.

StjärnaFyrkant har sedan länge använt Pyramid Business Studio för sin verksamhet som idag bygger på flertalet butiker och centralt huvudkontor.

Pyramids bredd och många moduler används i den dagliga verksamheten däribland Order/Lager/Inköp och Kassa som har central funktion i verksamheten.

På senare tid har automatiserade lösningar införts som en komplett EDI lösning från Proclient System AB. Detta för snabbare och effektivare hantering av order, inköp och fakturering.

Liza Biehl
VD