"Vi har systemstöd för att växa rejält!"

Scandcenter AB

Kundens situation och utmaning
Scandcenter saknade stöd för produktion i sitt tidigare system och för att möta efterfrågan och fortsätta sin tillväxt behövde man ett modernt och flexibelt system med stöd för effektiv hantering av order- och produktionsflöden. 

Vår lösning
Med Pyramid har Scandcenter skapat ett effektivt order- och inköpsflöde samt fått bra kontroll på både materialplaneringen och produktionsstyrningen.

Effekt och resultat
Med allt på plats och intrimmat i Pyramid känner vi oss väl förberedda för att fortsätta vår tillväxt med samma kvalité, service och fortsatt konkurrenskraftiga priser.

Företagsfakta
Mitt på den bördiga Varaslätten i Västra Götaland ligger Scandcenter AB. Bolaget bildades 2003 med inriktning på import och försäljning av ventilationsprodukter. Hösten 2005 startade Scandcenter egen produktion av miljövänliga ventilationsfilter. Sedan dess har bolaget haft en mycket positiv tillväxt vid sin moderna anläggning med tillverkning, lager och kontor i Vara.
www.scandcenter.se

Påsfilter i microglas
med träkompositram

Patrik Isacsson, VD