“Med Pyramid arbetar vi i ett system”

Saleby Bulk & Tank AB

Saleby Bulk & Tank

När vi skulle byta ut vårt system så ställde vi stora krav på att det nya systemet skulle hantera det mesta som rör vår dagliga verksamhet.
Valet föll på Pyramid eftersom det som standardprodukt visade sig vara mycket flexibelt, med goda möjligheter att hantera all vår verksamhet inom reparationer och service av fordon och tillbehör med projektmodulen och tidstämpling av jobben.

Saleby Bulk & Tank är ett familjeföretag med mer än 35 år i branschen.
Vi är specialister på tank- och bulkfordon.
Saleby Bulk & Tank erbjuder all slags reparation på ditt fordon och byggnation.
Försäljning av Feldbinder och GHH Rand kompressorer, överflyttningar, ombyggnationer m.m.
Fullständiga licenser för svetsning i tryckkärl. Reservdelar samt service.

För att hålla reda på garantitider och serviceåtgärder använder vi serienummermodulen i Pyramid.

Våra leverantörer har många artiklar, med prisinläsningen har vi en enkel hantering vid uppdatering av vårt register.

Tillsammans med Proclient har vi under hösten 2010 satt upp Pyramid. Tidsplanen för införandet har stämt väldigt väl och vi kör nu från årsskiftet fullt ut i Pyramid. Vi upplever Proclients process från offert till skarp start av Pyramid som proffsigt.

 

Niklas Falk