”Pyramid ger oss ett helintegrerat affärsstöd”

NinoLab AB

NinoLab

Ninolab – ett företag som säljer och erbjuder service på apparater och instrument till svenska sjukhus, universitet, läkemedelsföretag och andra företag med laboratorieverksamhet.

Ninolab gjorde en utredning kring sina behov av ett nytt affärssystem som bättre skulle stödja verksamhetens behov av en helt integrerad systemlösning. Man sökte ett system som kunde ge stöd med allt från försäljning till service och underhåll på sina produkter.

Proclient System fick förtroende att implementera Pyramid Business Studio som ett helintegrerat affärsstöd där viktiga funktioner var Order/Lager/Inköp samt hantering av serienummer och serviceorder. En annan viktig del var analys och uppföljning genom Pyramid studios.

Företagsfakta
Ninolab AB är ett privatägt familjeföretag som sedan 1965 är en av Sveriges ledande leverantörer av produkter till laboratoriebranschen. Omsättning 2014: ca 134 Mkr. Antal anställda: 54 st.

 

Lars Sjölund
Försäljning/IT-ansvarig