"Med Pyramid har vi bra kontroll över vår verksamhet!"

Polferries

Kundens situation och utmaning
För att hantera Polferries omfattande dokumentflöde krävs ett pålitligt system som gör det enkelt att hålla ordning och kontroll över alla dokument som kopplas i systemet. Leverantörsfakturor och kundfakturor kopplas enkelt med pyramids standardfunktioner, andra dokument via Pyramid CRM, en del dokument har dock ingen egentlig referenspunkt.

Vår lösning
Tillsammans med Proclient har vi fått möjligheten till att kunna koppla dokument direkt i redovisningen. Vi konterar med dokumentet som underlag och bifogar därefter direkt mot konteringsraden.

Effekt och resultat
Effekten blir att inga dokument faller mellan stolarna. Detta gör att vi hela tiden har kontroll och spårbarhet direkt i redovisningen.

Företagsfakta
Polferries AB är ett transportbolag, startades i mars 1995 och är ett helägt dotterbolag till rederiet Polish Baltic Shipping Co med huvudkontor i Polen. Polferries har gods- och passagerartrafik mellan hamnarna i Ystad, Nynäshamn, Świnoujście och Gdansk.
www.polferries.se

Joanna Andrzejewska
Ekonomiansvarig