"Pyramid Business Express – perfekt för oss som nystartat bolag!"

Plåt & Co

Kundens situation och utmaning
Som ett nystartat företag vill man få in alla sina administrativa rutiner i ett och samma system. Samtidigt vill man inte investera allt för mycket. ”Våra krav var att få till en enkel och smidig lösning som vi kan växa i”, säger Magnus Ellington. ”Vi vill heller inte investera för mycket i detta.” .

Vår lösning
Med Pyramid Business Express och drift via Proclient Molntjänst har Plåt & Co stöd för sina administrativa behov – idag och i framtiden.

Effekt och resultat
Plåt & Co har nu ett väl fungerande affärssystem inklusive drift från Proclient. ”Vi har en part att vända oss till när det gäller Pyramid och det förenklar och effektiviserar vår vardag”, säger Magnus Ellington.

Företagsfakta
Plåt & Co är ett litet nystartat företag inom plåtslagerigrossistbranschen. Plåt & Co säljer och marknadsför ”allt” som plåtslagare behöver såsom lackerad stål, aluminiumplåt, taksäkerhet, takavvattning och infästning mm. Kunderna skall känna sig speciella, detta uppnås med en hög servicenivå och personliga relationer. Många av kunderna är mindre privatägda företag och är bland annat plåtslagerier, bygg- och takföretag i Västsverige.
www.platco.se

Plåt & Co

Magnus Ellington
Ägare/Säljare