"Med Pyramid har vi fått en mycket bättre kontroll över våra projekt !"

Midroc Ställningar AB

Kundens situation och utmaning
Med en kraftig och stadigt växande verksamhet krävdes verktyg för att hantera projekten och få en integrerad funktion för tidrapportering. .  

Vår lösning
Idag hanteras alla projekt via Pyramids projektmodul. Även personalens tidrapportering sker direkt i Pyramid och genom en speciallösning från Proclient överförs tidrapporterna direkt till Agda lön vid löneberedningen.

Effekt och resultat
Med Pyramid har vi fått en mycket bättre kontroll över våra projekt och den smidiga lösningen för vår tidrapportering har effektiviserat vårt arbete.

Företagsfakta
Midroc Ställningar erbjuder full service inom specialistområdet ställningsbyggnad: vi ritar, beräknar, monterar och hyr ut våra ställningskonstruktioner till kundens behov – allt under iakttagande av gällande säkerhetslagstiftning.
Vi utför montage samt hyr ut byggnadsställningar till processindustrin. Grunden för vår ställningsverksamhet ligger i ett gediget kunnande och stor respekt för säkerhet, och alltid med kundens behov i fokus.
www.midroc.se

 

Lembit Laks, VD