"Med Pyramid håller vi enkelt koll på våra projekt från rapportering till fakturering!"

KlimatReglering

Kundens situation och utmaning
Klimatreglering behöver ett system som är enkelt manövrerat från projektuppläggningen på kontoret till rapportering av teknikerna och installatörerna ute på fältet. Rapporteringen måste sedan uppdatera projekten så att personalen på kontoret kan ha koll på kostnaderna och intäkter i projekten för att sedan kunna skicka vidare till fakturering.

Vår lösning
Med Pyramids modul för Mobil arbetsorder sker rapportering enkelt mot projekten via mobilen av personalen som genomför service och installationen ute hos kunderna. Rapportering uppdaterar projekten direkt så att projektledaren hela tiden har möjligheten att hålla koll

Effekt och resultat
Pyramid har gett Klimatreglering ett snabbare flöde från rapportering till fakturering. Personalen ute på fältet rapporterar enkelt in nerlagt tid samt kostnader i projekten via pyramids modul för mobil arbetsorder. Nya projekt dyker löpande upp i mobilen hos personalen ute på fältet. När rapportering skett får ansvarig på kontoret upp arbetet, kan gå igenom och fakturera utan fördröjning.

Företagsfakta
Företaget startades 1989 med inriktning på service på ventilations-, värme- kylanläggningar. Sedan dess har vi breddat vår verksamhet och utför idag även installation. Vi erbjuder lösningar med energioptimering i fokus och utför ventilations- och kylentreprenader i hela Skåne.
På KlimatReglering finns ett stort tekniskt kunnande och en blandad erfarenhet som tillsammans utgör grunden för företaget. Som en stabil samarbetspartner erbjuder vi en personlig kontakt och trygghet i projekten. Vi vet vilka lösningar som fungerar och kan erbjuda dig lösningar som optimeras till just din verksamhet.
Vi arbetar kontinuerligt med vidareutbildning av våra medarbetare så att de är up-to-date med den senaste tekniken på marknaden.
www.klimatreglering.se

Tina Nilsson
Ekonomichef