“Med Pyramid och Proclient har vi kunnat växa"

Hylte Jakt & Lantman

Hylte

Typ av verksamhet: 2014 övertogs Hylte Jakt & Lantman AB från Hylte Lantmän ek. förening då i regi av lokala lantmannaföreningen. Antalet anställda är idag ca 30. Affärsverksamheten består i huvudsak av detaljhandel i sortimenten jaktutrustning (inkluderat varumärket Genzo) skog, trädgård och fritid. Försäljningen drivs dels i det egna varuhuset i Hyltebruk samt via e-handeln www.hylte-lantman.com.

Kundens situation och utmaning: Efter att ha startat upp e-handel ökade vår omsättning markant. Kravet på effektiva arbetsflöden och en integration mellan e-handel och Pyramid, blev då oerhört viktigt. Vidare ställde detta större krav på vår lagerhantering, säger Anders Carlsson, VD på Hylte Jakt & Lantman.

Vår lösning: Med Proclient har vi fått det stöd vi behöver, både vad gäller våra ”speciallösningar” och med Pyramid som affärssystem. I första hand gäller detta lösningar kring vår e-handel och dess integration med Pyramid. Proclients konsulter är mycket kompetenta och hjälper oss lösa de utmaningar vi ställs inför.

Effekt och resultat: Tack vare Pyramid och Proclient har vi på ett kontrollerat sätt hanterat vår expansion och dessutom ökat vår effektivitet.

 

Anders Carlsson
VD