"Pyramid täcker de behov som finns i vår verksamhet!"

Br. Eriksson Maskin El AB

Kundens situation och utmaning
Br. Eriksson Maskin El AB har använt Pyramid sedan slutet av -90 talet. Pyramid täcker de behov som finns för vår verksamhet.

Vår lösning
Br. Eriksson använder främst redovisning, order och faktureringsmodulerna i Pyramid. De täcker de behov som finns i vår verksamhet.

Effekt och resultat
Vi har fått en bra ordning på order och garantitider genom serienummersystemet dessutom möjligheten att kunna ha en bra uppföljning på hur företaget mår ekonomiskt genom b.l.a resultatinspektionen.

Företagsfakta
Br Eriksson Maskin El AB är ett familjeföretag som startades 1991. Inom företaget finns en samlad erfarenhet på 70 år genom tidigare anställningar inom yrket. Verksamheten är att ge service åt process,- sågverks- och stålindustri, kommuner och fastighetsbolag m.fl.
www.br-eriksson.se

Magnus Eriksson, VD