"Vi har fått en rationell och effektiv hantering för våra produkter!"

BioGaia

Vår lösning
BioGaia Production hanterar alla processer i Pyramid. Från inköp av råvaror och lager, testning till produktion där BioGaia Production hela tiden har full spårbarhet. Alltifrån var godset befinner sig i leveranskedjan, eventuella kassationer och som underlag för efterkalkyler. Till detta har BioGaia Production också ett helintegrerat tidredovisningssystem och naturligtvis en ekonomimodul som knyter samman fakturering och reskontra till redovisning och efterföljande rapportering till koncernmodern.

Effekt och resultat
I samarbete med BioGaia Production och Lund Science har Proclient validerat Pyramid så att affärs, produktions och logistiksystemet följer de lagstadgade krav och regelverk som ställs för att vara godkänt att sälja på den europiska och även amerikanska marknaden. Med Pyramid har BioGaia Production fått en rationell och effektiv hantering för sina produkter från dess att råvarorna anländer tills att de skeppas till kund

Företagsfakta
BioGaia Production AB är en GMP-certifierad produktionsanläggning och ett helägt dotterbolag till BioGaia AB, som är ett svenskt hälsoföretag. BioGaia är världsledare på probiotika med över 25 års erfarenhet av att utveckla, marknadsföra och sälja probiotiska produkter. BioGaia Production ligger i Eslöv och producerar i huvudsak produkter innehållande probiotika. I Sverige är de främst kända under varumärket Semper Magdroppar som stärker immunförsvaret och hjälper barn med exempelvis kolik och magtarm-problem.
www.biogaia.se

 

Peter Persson CEO