”Pyramid är användarvänligt, flexibelt och synnerligen stabilt”

Bewag AB

Vi behövde ett affärssystem som kunde hantera hela vår verksamhet och samtidigt knyta samman våra olika depåer med ett flerlagersystem. Med hjälp av Pyramid Business Studio och Proclient har vi nått ända fram. Vi valde att installera ett stort antal moduler redan från början och har sedan startat upp dessa efterhand. Systemet har fungerat klanderfritt ända från start.

Företagsfakta
Bewag AB Bewag AB har gedigen erfarenhet av mätinstrument ända sedan 1947. Under 1980-talet inleddes en bred introduktion av laser- och geodesi-instrument på den svenska marknaden. Bewag AB är idag ett av de ledande aktörerna inom mätteknisk utrustning med försälj

Branschtillhörighet: Handelsföretag, Tjänsteproducerande företag

 

Håkan Malmqvist
IT- och Serviceansvarig