Tolkning/Radmatchning Leverantörsfakturor

Plusfunktionen Tolkning/radmatchning leverantörsfakturor har färdiga kopplingar mellan Pyramid och OPTO.

Leverantörsfakturor kan antingen komma som EDI filer direkt från leverantören och hanteras genom Plusfunktionen EDI eller via OPTO scannings/tolkningsprogramvara.

Installationskrav: Pyramidversion 3.42 SP6 eller senare, Importrutiner, Leverantörsreskontra, Konsultstudio, (E-faktura leverantör – tillval)

TOLKNING/RADMATCHNING LEVERANTÖRSFAKTUROR

I samband med att fakturan automatiskt importeras till Pyramid sker matchning mot gjorda inleveranser, samma funktionalitet som finns genom manuell bearbetning i rutin 315.

 

Vid fullständig matchning konteras och verkställs fakturan. Vid differenser över felmarginalen (egenskapsinställning) hanteras dessa av administratören i rutin 315.