NYHETSBREV DECEMBER

Ännu ett år har gått och det har varit ett fantastiskt roligt år där vi, men framförallt våra kunder, expanderat och skördat stora framgångar. Vi vill tacka för visat förtroende och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete och nya framgångar under 2019.

Läs mer i vårt nyhetsbrev här om vårt bidrag till Baobab School i Guinea Conakry som gjort det möjligt för 44st flickor och 38st pojkar att få gå i skola ett helt år!