Här finns tips för att koppla upp sig mot fjärrskrivbordet , andra återkommande frågor och tips om just Molntjänster

Att komma igång

Ladda ner Screwdriver
Klienter för Microsoft Windows – ScrewDrivers
För Microsoft Fjärrskrivbords klient (Klicka sedan på "ScrewDrivers - Clients Only")

Att ställa in klient för fjärrskrivbord

Möjlighet till fjärrskrivbord med Mac finns här (Med begränsningar i jämförelse med en Microsoft klient på PC. Stöd för utskrifter ifrån vår Molntjänst är begränsad om man använder Mac. Kontakta supporten för mer information).
Obs! Vi har inget uttalat stöd för Mac och inte heller någon möjlighet till fri support för klienter på Mac.

Möjlighet till fjärrskrivbord på iPad/iPod/iPhone och Android-enheter finns med appar ifrån App Store och i Google Play (Med begränsningar i jämförelse med en Microsoft klient på PC. Stöd för utskrifter ifrån vår Molntjänst är begränsad när man jobbar i dessa enheter. Kontakta supporten för mer information).