När vi bildade en kedja med 13 butiker behövde vi ett gemensamt datasystem!
Johan Elfving

Order Music AB

ORDER MUSIC AB

Kraven som ställdes på affärssystemet var att det skulle finnas ett “huvudkontor”, en central enhet som kunde sköta uppdatering av det centrala artikelregistret, hantering av gemensamma inköp och dessutom möjligheten att kunna administrera och bokföra försäljningen från den gemensamma webbshopen.

Ytterligare ett krav var också att butikerna skulle ha möjligheten att se varandras lager.

Det var också viktigt att det var ett system med en smidig och enkel “kassafunktion”, som dessutom skulle bli godkänt av Skatteverket när den nya kassalagen skulle träda i kraft ett halvår senare.

Att detta var en stor investering för oss, samtidigt som det dessutom var ett projekt som skulle ta lång tid att genomföra, var vi helt medvetna om. Efter att ha utvärderat ca 10 olika affärssystem föll valet till slut på Pyramid, mycket på grund av sin kedjemodul.

När vi gjort en djupare analys av Pyramid och förstod hur systemet behövde anpassas efter våra specifika behov, beslöt vi oss för att även lägga driften centralt hos Proclient i Göteborg.

Den förstudie som startade i augusti 2009 resulterade i ett antal skräddarsydda “anpassningar” av Pyramid som gjorde att vi kunde arbeta på samma sätt i alla butiker. Målet var att ha ett gemensamt flöde för att minimera felaktigheter och för att alla skulle kunna utnyttja systemet så effektivt som möjligt. Fyra månader senare var samtliga av våra butiker driftstartade, personalen utbildad och försäljningen igång.

Efter några månaders inkörning kan vi nu se hur mycket effektivare vi har blivit med hjälp av Pyramid. Vi har en mycket bättre kontroll på lagervärdet och större möjligheter att på enkelt sätt få fram önskvärd statistik. Pyramid har gett oss möjlighet att fokusera mer på vår huvudsakliga uppgift, att hjälpa våra kunder!

Företagsfakta

Order Music Sweden AB(OMS) bildades 2009 och ägs av 13 oberoende musikaffärer i Sverige.

OMS driver butikernas gemensamma webbshop, administrerar det centrala artikelregistret, samordnar gemensam marknadsföring och sluter avtal för butikerna med de största leverantörerna. Den sammanlagda omsättningen för de ingående bolagen är ca 150 miljoner.