IT & Teknik

Teknikspecialister på Pyramid Business Studio

Våra certifierade och erfarna teknikkonsulter erbjuder ett komplett stöd och support för ert affärssystem, integrationer och kringssystem. Våra tekniker är specialister på det de gör, exempelvis tekniken runt Pyramid Affärssystem där de snabbt och effektivt kan installera, konfigurera och hjälpa er med underhåll och utveckling av ert system. Ni blir tilldelade en IT-konsult som blir er personliga kontakt för frågor om Pyramid Affärssystem, Serviceavtal eller rådgivning.

Teknik-konsultation

En del kunder finner det tryggt att ha och äga sin utrustning men har svårt att upprätthålla kompetensen eller frigöra tiden för att underhålla utrustningen. Inom vårt verksamhetsområde IT & Teknik kan vi ge det stöd som våra kunder behöver inom alla områden som berör IT-infrastruktur och IT-teknik. Vi kan medverka i allt från små uppdrag till långa omfattande projekt.

Serviceavtal

Vi erbjuder service- och underhållsavtal till kunder med egna servrar och IT-infrastruktur. Avtalet är ett förmånligt sätt för våra kunder att få garanterad service vid eventuella driftstopp. Serviceavtalet innefattar kontinuerlig kontroll av er IT-miljö i förebyggande syfte. Ni kan välja att teckna avtal för hela eller delar av er IT-miljö och givetvis kan vi skräddarsy ett avtal för just ert behov.

När ni valt ett passande serviceavtal får ni tillgång till er egen IT-konsult. Det blir er kontaktpunkt när ni behöver rådgivning eller ställa frågor.

Online backup

En tjänst som ger er upp till 2 terabyte av online backup utan bindningstid. Vi vill erbjuda våra kunder ett tryggt och säkert sätt att garantera att viktig data inte går förlorad. Tjänsten är helt automatisk och backupen skyddas av stark kryptering och lagras i datorhallar med högsta standard, både säkerhetsmässigt och tekniskt. Som extra säkerhetsåtgärd replikeras er data också mellan Göteborg och Stockholm. Tjänsten är enkel att komma igång med och kräver ingen administration från er sida. Hör av er så berättar vi mera.

Service- & underhållsavtal

Vad kan avtalet omfatta ? Här är några exempel:

Installation av uppdateringar och servicepack
Hantering av antivirus, spamfilter, arbetsplatser och servrar
Genomgång av backuper och test av återläsning
Kontroll av logfiler, operativ- och affärssystem
Diagnos och servervård, kontroll av brandvägg och switchar
Garantihantering avseende servrar och annan kritisk utrustning
Genomgång av checklistan och dokumentation

Service- & underhållsavtal


Vill du veta mer?

Hör av dig till någon av våra säljare på telefon 0771-14 13 00