pc-handel
LÖSNINGAR FÖR HANDEL OCH LOGISTIK PÅ HÖG NIVÅ


Automatisera era logistikflöden

Vi har under åren lärt oss att nästan varje företag har behov av en unik lösning, vare sig det handlar om affärssystem eller hantering av flerlager. Behoven förändras över tiden och för oss är det viktigt att möta dessa behov och vara en del av förändringen. Behoven varierar beroende på verksamhet, vi tillgodoser de flesta. Vi vill leverera optimala lösningar där effektivitet genomsyrar hela lösningen. Några av funktionerna finner ni här nedan.

  • Hantering av flerlager
  • Lagerplatser
  • Batch
  • Serienummer
  • Leveransplaner och prognoser
  • Leveranssäkerhet
  • Behovsanalyser
  • Reklamationshantering
  • Flexibel enhetshantering
  • EDI med tredjepartslogistik

 


Vi berättar gärna mer om våra lösningar och Er handel!

Ring till våra säljare idag på 0771-14 13 00