Skatt på kemikalier i viss elektronik

Skatt på kemikalier i viss elektronik

Från den 1 juli 2017 kommer en ny skatt på kemikalier i viss elektronik att tas ut. Syftet är att minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel. Genom skatten vill riksdagen påverka att mer miljö- och hälsovänliga alternativ i stället används vid produktion av framtida produkter. Skattskyldigheten inträder vid olika tidpunkter beroende på om[…]