Medarbetare Malmö

Andreas Lindqvist

Andreas Lindqvist
Försäljning

040- 617 41 63
andreas.lindqvist@proclient.se
Kenth Sebrén

Kenth Sebrén
Systemkonsult/Utveckling

040- 617 41 61
kenth.sebren@proclient.se
Joakim Nyman

Mattias Nilsson
Systemkonsult

040- 617 41 62
mattias.nilsson@proclient.se
Axel Rosberg

Axel Rosberg
Systemkonsult

040- 617 41 60
axel.rosberg@proclient.se
Quan Pham

Quan Pham
Systemkonsult/Utveckling

040- 617 41 64
quan.pham@proclient.se
Kevin Sandström

Kevin Sandström
Systemkonsult/Utveckling

040- 617 41 67
kevin.sandstrom@proclient.se
Per Aversund

Per Aversund
Försäljningschef

031- 334 16 62
per.aversund@proclient.se
Joakim Nyman

Joakim Nyman
VD

031- 334 16 70
joakim.nyman@proclient.se


Här hittar du oss

Derbyvägen 22, 212 35 MALMÖ